TRV:03771

ID TRV:03771
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til frittstående fundament: Antennemaster skal designes for kun å stå på eget fundament.
Vurdering: Dersom forholdene tilsier det må bruk av bardunering vurderes for det enkelte sted.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre metode for fundamentering.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Byggetekniske krav