TRV:03772

ID TRV:03772
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Mastekonstruksjoner for radiolinje: Utforming av mastekonstruksjonen, braketter, fester og støtter skal sikre at det totale avviket for radiolinjeantenne er mindre enn +/- 1,0 grader i loddrett og vannrett retning.
  1. Utførelse: Toleranse for rotasjonsavvik skal angis i høyde for antenneinstallasjonen.
  2. Utførelse: ”rett bøy” uttrykt som avvik = arctangens avvik/høyde skal ikke benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at mastekonstruksjoner utformes på en slik måte at disse støtter radiolinjeutstyrets behov for stabil innfesting.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Rotasjonsavvik og antennebelastning