TRV:03773

ID TRV:03773
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Toleransegrenser for rotasjonsavvik: Generelle avvikskrav skal ikke overstige +/- 1,0 grader ved angitt nivå for mikrobølgeantenne og +/- 1,5 grader i toppen av mastekonstruksjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at mastekonstruksjoner utformes på en slik måte at disse støtter radiolinjeutstyrets behov for stabil innfesting.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/08/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Rotasjonsavvik og antennebelastning