TRV:03774

ID TRV:03774
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dimensjoneringskriterier for vindlaster: Antennemaster skal dimensjoneres i henhold til NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at NS standarder benyttes under prosjektering.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Antennemaster - "Vindlast"