TRV:03775

ID TRV:03775
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dimensjoneringskriterier for laster ved isdannelse: Antennemaster skal dimensjoneres i henhold til ISO 12494.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at ISO standard benyttes under prosjektering.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Antennemaster - "Islast"