TRV:03776

ID TRV:03776
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Bruk av isvern over antenner: På steder hvor det er fare for at is kan skade antenner skal det vurderes om bruk av isvern er hensiktsmessig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det vurderes om fysisk sikring av antenner ved bruk av isvern er hensiktsmessig for større antenneinstallasjoner.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Antennemaster - "Isvern"