TRV:03777

ID TRV:03777
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Arbeid i høyden: Antennemaster skal ha innvendig klatrestige eller klatreanordning for autorisert personell.
Unntak : Klatrestige gjelder ikke mindre konstruksjoner hvor dimensjoner på prosjektert mastetype ikke tillater dette.
Utførelse : Ved prosjektering bør klatreanordning tilpasses mastens utforming for å tilfredsstille arbeidstilsynets retningslinjer som følger av"Forskrift for utførelse av arbeid" - Kapittel 17 - Arbeid i høyden.Mindre mastekonstruksjoner med lite innvendig tverrsnitt forutsetter bruk av utvendig klatring med personlig sikring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at fallsikringsordninger er tilpasset antennemastenes konstruksjon.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2265
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Klatrevern og klatresikring"