TRV:03779

ID TRV:03779
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Klatrevern: Antennemaster skal ha klatrevern som forhindrer at uautoriserte personer får tilgang til masten.
Utførelse: Klatrevern i store mastekonstruksjoner skal utformes så dette tilrettelegger for at atkomstvei kan benyttes til evakuering av personell.
Utførelse: Dersom klatrevernet har dør, skal denne være låsbar.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Siker at klatring i mastekonstruksjon er begrenset til autorisert personell og at klatrehinder utformes så dette tilfredsstiller arbeidstilsynets henvisning til forskriftskrav og retningslinjer for at "atkomstvei" kan benyttes til evakuering av personell fra mastekonstruksjonen.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2265 , 560_2024_Endringsartikkel_3909
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Klatrevern og fallsikring"
Nyttige lenker Forskrift for utførelse av arbeid" - Kapittel 17 - Arbeid i høyden

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/kap17#kap17

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/