TRV:03781

ID TRV:03781
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dimensjoneringskriterier: Antennemaster skal dimensjoneres for å tåle minimum belastning som vist i Tabell: Antennetyper.
  1. Utførelse: A1-antenner skal monteres ca. 3 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.
  2. Utførelse: A2-antenner skal monteres ca. 5 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.
  3. Utførelse: B1-mikrobølger skal monteres ca. 6 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.
  4. Utførelse: B2-mikrobølger skal monteres ca. 7 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at antennemaster dimensjoneres i forhold til antennevolum.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Dimensjonering"