TRV:03782

ID TRV:03782
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dimensjonering ved innplassering av andre operatører: Mastekonstruksjon skal dimensjoneres for det totale volumet av antenner og det skal under prosjektering vurderes om øvrige mobiloperatører har meldt behov for innplassering på lokasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjekterende tar hensyn til alle aktuelle antennetyper og vurderer forutsetninger for et innplasseringsbehov for DSB og øvrige mobiloperatører i mastekonstruksjoner.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Dimensjonering"