TRV:03783

ID TRV:03783
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Prosjektering av stålkonstruksjoner: Antennemaster skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1993-3-1:2006+NA:2009.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at antennemaster i stål prosjekteres i overenstemmelse med NS/EN standarder.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster - Dimensjonering"

NS-EN 1993-3-1:2006 og NA:2009 : Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 3-1: Tårn og master