TRV:03787

ID TRV:03787
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Mastekonstruksjonenes høyde: Antennemastens maksimale høyde skal være 70 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre vedlikeholdshensyn ved maksimal høyde på mastekonstruksjoner.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Mastetype"