TRV:03789

ID TRV:03789
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Forskrift om merking av luftfartshinder: Antennemasten skal ha advarselslampe for flytrafikk iht. BSL E 2-2 og ICAO/FAA.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at merking med hinderlys i antennemaster er i samsvar med forskriftskrav.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2013/02/05
Referanse Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Varsellampe for flytrafikk"
Nyttige lenker https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-07-15-980