TRV:03792

ID TRV:03792
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til overgangsmotstand: Jordings-/lynavledersystemets overgangsmotstand skal i løsmasse være mindre enn 40Ω og i fjellgrunn mindre enn 100Ω.

Vurdering: I tidlig planfase skal plassering av jordelektrode vurderes mht. kost/nytte. Hvis det under planlegging på et tidlig tidspunkt er mulig å endre på plassering av mastefundament til et sted med grunnforhold som har lav resistivitet kan det være kostnadseffektivt å etablere mast med tilhørende jordelektroder på alternativ lokasjon.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Antennemaster - "Jording"