TRV:03794

ID TRV:03794
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Montasje av mastekonstruksjon: Antennemaster skal settes direkte ned på egnet fundament.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det etableres eget fundament som blir tilpasset mastekonstruksjonen med tilhørende laster.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Antennemaster - "Montering"