TRV:03796

ID TRV:03796
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sikring av føringsvei: Kabler fra rom med utstyr for ekomnett til antennemast skal sikres og beskyttes.
  1. Utførelse: Kabelbro mellom rom med utstyr for ekomnett og antennemast skal beskyttes med toppdeksel.
  2. Utførelse: Rør i bakken skal føres opp og over mastefotsokkel - minimum 20 cm over mastefot
  3. Utførelse: Rør i bakken skal føres opp på innsiden av klatrehinderet i master hvor det ikke er mastefotsokkel og avsluttes minimum 40 cm over bakkenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kabler forlegges fagmessig mellom mast og tekniske rom/hytter
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Kabelføring mellom teleteknisk rom og antennemast"