TRV:03797

ID TRV:03797
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Forskriftsmessig utførelse: Kabelgjennomføringer i veggkonstruksjoner skal utføres forskriftsmessig.
  1. Utførelse: Kabelgjennomføringer skal utformes så disse tilfredsstiller brannforskrifter for aktuell bygningstype.
  2. Utførelse: Vare og trekkerør skal tettes i hver ende for å hindre vanninntrenging.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kabelføring utføres fagmessig mht. branntetting og øvrige byggetekniske krav (TEK17 std. mm.)
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Kabelføring mellom teleteknisk rom og antennemast"