TRV:03798

ID TRV:03798
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Fagmessig utførelse: Kabler skal føres ensartet opp i mast.
  1. Utførelse: Kabelstige skal etableres og plasseres hensiktsmessig i mast.
  2. Utførelse: Kabelklemmer skal benyttes til å feste kabler til kabelstigen.
  3. Utførelse: Jumperkabler fra overgang eller splitter sikres til mast ved bruk av plastikkstrips.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre fagmessig utførelse av kabelføring i antennemaster
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Feste av kabler i mast"