TRV:03799

ID TRV:03799
Bok 548
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Isolasjonsmaterialet skal være uten synlig skade.
  1. Bendslinger, rør, liner og lignende skal ikke påføre isolatorene skade.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon