TRV:03799

ID TRV:03799
Bok 548
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Isolasjonsmaterialet skal være uten synlig skade.
  1. Bendslinger, rør, liner og lignende skal ikke påføre isolatorene skade.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon