TRV:03837

ID TRV:03837
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Valg av koordinatsystemer skal gjøres i samråd med Bane NORs fagressurser innen geodata.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon