TRV:03846

ID TRV:03846
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Verdiene for k og p skal velges ut fra kravet til nettet, som angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet i høyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon