TRV:03849

ID TRV:03849
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) I grunnriss skal hvert sikringspunkt knyttes direkte til minimum to av Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner, stamnettpunkter og/eller landsnettpunkter, samt til foregående og etterfølgende sikringspunkt, se målekonfugurasjon illustrert i Figur: Målekonfigurasjon for sikringspunkter (grunnriss).
Figur: Målekonfigurasjon for sikringspunkter (grunnriss)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon