TRV:03873

ID TRV:03873
Bok 548
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Potensialer og berøringsspenninger som forårsakes av banestrømmens hovedkrets skal tilfredsstille [FEF] §8-6 og kravene gitt i [NEK EN 50122-1]. Berøringsspenninger i øvrige høyspenningsanlegg skal tilfredsstille [FEF] §2-4. For lavspenningsanlegg skal berøringsspenningene ikke overstige kravene gitt i [FEL].
 1. Ved inspeksjon av elektriske anlegg bør det gjøres en vurdering av om anlegget kan ha uakseptabelt høye berøringsspenninger. Det vil si gjennomgang av
  • jordingsplan/-tegning, se avsnitt 3
 2. Viktige og utsatte deler av jordingssystem skal kontrolleres visuelt, ved måling og eventuelt nødvendige etterberegninger (jf. veiledningen til [FEF §4-11]). Det vil si for
  • jordledere, se avsnitt 4
  • utjevningsforbindelser, se avsnitt 5
  • jordingselektroder, se avsnitt 6
 3. Skader, feil og mangler på beskyttelsesjording skal håndteres umiddelbart i publikumsområder og snarest for områder ikke beregnet for publikum, jf. jernbaneloven. Håndtering kan være utbedring av feil og skader, eller avsperring eller advarsel om faren inntil utbedring avhengig av risiko
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon