TRV:03874

ID TRV:03874
Bok 548
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Jordingsplanen/-tegningen bør til enhver tid samsvare med jordingen av det elektriske anlegget.
  1. Vurdering av samsvar bør omfatte:
    • Konkrete farer som ledende deler som kan berøres samtidig med berøring av returkretsen, ledende deler som er koplet til returkretsen og som står fysisk langt fra sporet (mange meter) og som derfor krever særskilt beskyttelse, løse forbindelser, stjålne jordledere etc.
    • Endrede forutsetninger fra prosjekteringsunderlaget og endringer i anlegget fra prosjektert og bygget løsning. Slike endringer kan være vesentlige endringer i kortslutningsytelse, endringer i jordsmonn (masseutskiftninger) etc.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon