TRV:03891

ID TRV:03891
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Krav til betongkvalitet: Minimumskrav til betong til bruk for antennemastenes fundamenter har utg. pkt. i parametere som vist i Tabell: Parametere for betong for antennemaster, og skal gjennom prosjektering tilpasses mastekonstruksjonens utforming og lokasjonsspesifikke krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre betongkvalitet i antennemastenes fundamentering.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fundamenter for antennemaster"