TRV:03896

ID TRV:03896
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kabler bør ikke ha skade på ytre kappe
  1. Skader skal minimum undersøkes ved visuell inspeksjon.
  2. Der det vurderes at skaden kan føre til funksjonssvikt som kan føre til redusert sikkerhet eller forstyrrelse i togtrafikken, bør utbedres snarest.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 548 2016 Endringsartikkel 81
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon