TRV:03904

ID TRV:03904
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det skal ikke forekomme kraftige ytre utladninger.
  1. Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser Elektromagnetisk miljø for krav til radiostøy.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon