TRV:03905

ID TRV:03905
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Det bør ikke forekomme indre utladninger
  1. Der indre utladninger oppdages, skal det holdes en jevnlig kontroll med utviklingen.
  2. Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 548 2016 Endringsartikkel 81
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon