TRV:03908

ID TRV:03908
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal ikke forekomme kraftige ytre utladninger.
  1. Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser Elektromagnetisk miljø for krav til radiostøy.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon