TRV:03909

ID TRV:03909
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det bør ikke forekomme indre utladninger
  1. Der indre utladninger oppdages, skal det holdes en jevnlig kontroll med utviklingen.
  2. Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon