TRV:03942

ID TRV:03942
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til nettovervåkning: Alle nettelementer som inngår i togradiosystemet skal kunne detektere feil automatisk.
  1. Feildeteksjon skal enten kunne utføres ved bruk av et separat system (element manager) eller av nettelementet selv.
  2. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
  3. Alarmmeldingen skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at feilen kan identifiseres og prosess for feilretting kan iverksettes.
  4. Alarmmeldinger skal sendes til sentralt overvåkingssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre funksjonalitet for overvåkning av togradiotjenester
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overvåkning - "Funksjonelle krav"