TRV:03949

ID TRV:03949
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst a) For plattformer mot rettlinje skal horisontal avstand fra spormidt til plattformkant være i henhold til Tabell: Plattformhøyder og avstand - rett linje.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til å lette av- og påstigning gjennom å minimere gap mellom plattformkant og togets stigtrinn, samtidig som sikkerhet mot sammenstøt mellom tog og plattform ivaretas.
Relatert krav
Opprettet
Referanse


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon