TRV:03950

ID TRV:03950
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Ved bygging av ny plattform og ved ombygging av eksisterende plattform skal det benyttes 760 mm plattformhøyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet ska bidra til å oppnå universell utforming gjennom å tillate trinnfri av- og påstigning.
Endringsartikler 530 2023 Endringsartikkel 3730
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon