TRV:03952

ID TRV:03952
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Byggetoleranser for plattformer er gitt i Tabell: Byggetoleranser for plattformer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon