TRV:03959

ID TRV:03959
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I henhold til Jernbaneinfrastrukturforskriftens § 3-4 skal nye plattformer ikke legges i kurve med radius under 2000 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon