TRV:03965

ID TRV:03965
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Der det planlegges for skjøting og deling av passasjervogner, med eller uten egen trekkraft, skal stigning/fall ikke overstige 2,5 ‰.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon