TRV:03983

ID TRV:03983
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst e) Sikkerhetssonen skal være fri for hindringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre hinderfri bevegelse av påstigende og avstigende passasjerer
Relatert krav TRV:03979
Opprettet
Referanse HÅNDBOK FOR STASJONER (Utplassering av elementer i plattformområdet)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon