TRV:03979

ID TRV:03979
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Bredden av sikkerhetssonen skal være i henhold til Tabell: Bredde av sikkerhetssone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at passasjerer, bagasje og reisegods blir truffet av passerende tog.
Relatert krav TRV:03977, TRV:03984, TRV:03983
Opprettet
Referanse Krav til sikkerhetssone settes av hver enkelt infrastrukturforvalter (Bane NOR).

Det er ikke krav til bredde av sikkerhetssone i TSI PRM eller noen annen TSI.
Brede il sikkerhetssone definert etter VTI rapport (~90-tallet)

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone