TRV:03986

ID TRV:03986
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Ved plattformender får bredden minskes med maks. 2 m, dog ikke ved plattformovergang eller trappehus.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Oppnå tilstrekkelig plass til ventende passasjerer. Det er færre passasjerer som venter ved plattformendene.
Relatert krav TRV:03978, TRV:03985, TRV:03978
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon