TRV:03978

ID TRV:03978
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst b) I tillegg skal plattformen tilfredsstille krav til sikkerhetssone og oppholdssone. For mellomplattform kan bredde avtrappes til min. 2,5 meter ved plattformendene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til plattformbredde skal ivareta sikker, hinderfri bevegelse av påstigende, avstigende og ventende passasjerer
Relatert krav TRV:03977, TRV:03979, TRV:03984
Opprettet
Referanse TSI PRM (2015, krav 4.2.1.12)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon