TRV:03991

ID TRV:03991
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Plattformender skal merkes både visuelt og taktilt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til plattformendemerking skal sikre:
  • tydelig merking av plattformende for passasjerer og servicebiler
  • standardmerking for alle stasjoner
  • universell utforming (svaksynte/blinde personer)
Relatert krav TRV:03981, TRV:03982
Opprettet
Referanse TSI PRM (2015, Chapt 4.2.1.13)

Byggteknisk forskrift (TEK17): Kapittel 8 Opparbeidet uteareal

  • § 8-4. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
  • § 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming

Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet, Januar 2015: Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon