TRV:03982

ID TRV:03982
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst d) Hele sikkerhetssonen skal belegges med taktil varselindikator. Det taktile belegget skal være utformet i henhold til Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til sikkerhetssonemerking skal sikre
  • tydelig merking av sikkerhetssone for passasjerer
  • universell utforming (taktil merking for svaksynte og blinde)
  • standardmerking for alle stasjoner
Relatert krav TRV:03980, TRV:03981
Opprettet
Referanse Byggteknisk forskrift (TEK17): Kapittel 8 Opparbeidet uteareal
  • § 8-4. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
  • § 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming

Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet, Januar 2015: Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon