TRV:04089

ID TRV:04089
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Lysspredningen skal være slik at lysstyrken ved ± 6˚ skal være minimum 50 % av lysstyrken ved optisk akse 0˚. Lysstyrken ved ±8 % bør være 30 % av lysstyrken ved 0˚. Se Figur: Lysspredning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt hensikten med kravet er å sikre at signaler er synlig for lokfører, også når signalene står litt på siden og ved kurver etc.
Endringsartikler Endringsartikkel 3307
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon