TRV:04096

ID TRV:04096
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En diodematrise skal ”tenne” maksimum 75 ms etter at korrekt spenning er mottatt på diodematrisens tilkoblinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2424
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon