TRV:04104

ID TRV:04104
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Lyskildene skal ha signalfarge i henhold til [DIN 6163] og lysstyrke mål i optisk akse som vist i Tabell: Hovedsignal lysstyrke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2425, Endringsartikkel 3331
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon