TRV:04150

ID TRV:04150
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Bygninger og rom skal holdes forsvarlig vedlike slik at de ikke er forbundet med risiko for personell og materiell.
  1. Befaring av bygningsmassen bør utføres i forbindelse med andre nødvendige besøk og det skal rapporteres for store avvik.
  2. Se for øvrig Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser avsnitt om omsorgsplikt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon