TRV:04188

ID TRV:04188
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Reservestrømanlegget skal ha kapasitet nok til å forsyne alt utstyr som er koplet til dette.
  1. Funksjonstest skal utføres og skal skje med belastning. Det vil si enten belastningstest av batterianlegg (se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning) eller drift av reservestrømaggregater med opp mot nominell belastning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon