TRV:04192

ID TRV:04192
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I subunderstasjoner hvor backup ikke kan tas fra sentralutrustningen, skal systembackup av RTU tas hver gang det har skjedd endringer i anlegget. Systembackupen skal være grunnlag nok til å gjenopprette hele det lokale anlegget som styres av subunderstasjonen.
  1. Eventuell systembackup skal oppbevares i en brannsikker safe eller i en annen bygning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon