TRV:04195

ID TRV:04195
Bok 548
Kapittel 17
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst b) Dokumentasjon Nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold (inkludert feilretting) av nødfrakoblingen skal til enhver tid være oppdatert.
  1. Med nødvendig dokumentasjon menes:
    1. Oversikt over fra hvor en kan utløse nødfrakobling, hvilke brytere som går ut ved en nødfrakoblingsutløsning, samt beskrivelse av hvilke geografiske områder som gjøres spenningsløse ved forskjellige nødfrakoblingsutløsninger.
    2. Driftsinstrukser skal til enhver tid være oppdatert og forefinnes på aktuelle steder.
    3. Tegninger og beskrivelser som er nødvendig for å feilsøke og feilrette.
  2. Det skal finnes en samlet oppdatert oversikt over all dokumentasjon som skal til for å drive vedlikehold og feilretting på en nødfrakoblingsstrekning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon