TRV:04197

ID TRV:04197
Bok 548
Kapittel 17
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Hvilestrømmen bør være 12 ± 1 mA, og skal være 12 ± 2 mA.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon